Teenused

 
Reverens õigusbüroo osutab õigusabi eraõiguses, peamiselt perekonnaõiguses (abielulahutus, vara jagamine, elatis, hooldusõigus, suhtlemiskord jm), aga samuti asjaõiguses, võlaõiguses, pärimisõiguses ja tööõiguses (töövaidlused, esindamine töövaidluskomisjonis ja kohtus).
Kriminaalmenetluses kaitseme kannatanu huvisid kohtueelses menetluses ja kohtus.

Selgitame Teie õigusalased võimalused, anname hinnangu asja perspektiivikuse kohta, esindame Teid kohtueelses- ja kohtumenetluses ning koostame vajalikud dokumendid.
Püüame leida Teie õigusalasele probleemile lahenduse.
Töötame kokkuleppelistel aegadel, konsultatsiooni aeg palume eelnevalt kokku leppida.