Tere!  

Reverens õigusbüroo osutab õigusabi eelkõige eraõiguses nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele.
Kriminaalmenetluses kaitseme kannatanu ja tsiviilhageja huvisid.
Pakume õigusabi kohtueelsetel läbirääkimistel, esindame Teid kohtuvaidlustes, selgitame Teie õigusalased võimalused ning koostame vajalikud dokumendid.
Meie õgusabi on konfidentsiaalne.

    Lugupidamisega                                                                                                                                                                                                                                                    Irina Mikson